SU İZOLASYONU FİYATI

 

Temel Perde Beton Su İzolasyonu Tek Kat Sürme İzolasyonu Fiyatı 2cm Strafor+Fondolin = 45 TL 

Temel Perde Beton Su İzolasyonu İki  Kat Sürme İzolasyonu  Fiyatı 2 cm Strafor+Fondolin = 50 TL

 

Temel Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat Sürme İzolasyonu  Fiyatı 2 cm Strafor = 32 TL

Temel Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları İki  Kat Sürme İzolasyonu Fiyatı 2 cm Strafor = 42 TL 

 

Temel Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat Sürme İzolasyonu Fiyatı + Fondolin = 40 TL

Temel Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat Sürme İzolasyonu  Fiyatı + Fondolin = 37 TL

 

Asansör Kuyusu Su  İzolasyonu Fiyatları Tek Kat Su İzolasyonu = 1700 TL

Asansör Kuyusu Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat Su İzolasyonu = 2000 TL 

 

Perde Beton Su izolasyonu Fiyatları Tek Kat İşlilik  Fiyatı = 35 TL

Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat İşçilik  Fiyatı = 45 TL 

 

Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat İşçilik+Malzemeli = 45 TL

Perde Beton Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat İşçilik+Malzemeli = 55 TL

 

Beton Duvar Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat İşçilik Fiyatı = 37 TL

Beton Duvar Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat İşçilik Fiyat = 45 TL

 

Beton Duvar Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat İşçilik+Malzemeli Fiyatı = 45 TL

Beton Duvar Su İzolasyonu Fiyatları İki Kat+İşçilik+ Malzemeli Fiyatı = 50 TL

 

Sürme Su İzolasyonu Fiyatları Tek Kat İşçilik m2 Fiyatı = 25 TL

Sürme Su İzolasyonu Fiyatları  Çift Kat İşçilik m2 Fiyatı = 30 TL

Sürme Su İzolasyonu Fiyatları  Tek Kat İşçilik+Malzemeli m2 Fiyatı = 50 TL

Sürme Su İzolasyonu Fiyatları  Çift Kat İşçilik+Malzemeli m2 Fiyatı = 70 TL

Sürme Su İzolasyonu Fiyatları  Çift Kat İşçilik+Malzemeli m2 Fiyatı = 75 TL

 

Su izolasyonu fiyatı m2 işçilik fiyatı 30 TL 30 m2 alan fiyatı = 900 TL   

Su izolasyonu fiyatı m2 işçilik fiyatı 30 TL 35 m2 alan fiyatı = 1.050 TL

Su izolasyonu fiyatı m2 işçilik fiyatı 30 TL 40 m2 alan fiyatı = 1.200 TL 

Su izolasyonu fiyatı m2 İşçilik fiyatı 30 TL 45 m2 alan fiyatı = 1.300 TL

Su izolasyonu fiyatı m2 İşçilik fiyatı 30 TL 50 m2 alan fiyatı = 1.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 55 m2 işçilik fiyatı = 1.650TL

Su izolasyonu fiyatı 60 m2 işçilik fiyatı = 1.800 TL

Su izolasyonu fiyatı 65 m2 işçilik fiyatı = 1.950 TL 

Su izolasyonu fiyatı 70 m2 işçilik fiyatı = 2.100 TL

Su izolasyonu fiyatı 75 m2 işçilik fiyatı =2.250 TL

Su izolasyonu fiyatı 80 m2 işçilik fiyatı = 2.400 TL

Su izolasyonu fiyatı 85 m2 işçilik fiyatı = 2.550 TL

Su izolasyonu fiyatı 90 m2 işçilik fiyatı = 2.700 TL 

Su izolasyonu fiyatı 95 m2 işçilik fiyatı = 3.000 TL

Su izolasyonu fiyatı 100 m2 işçilik fiyatı = 3.200 TL 

Su izolasyonu fiyatı 105 m2 işçilik fiyatı = 3.350 TL

Su izolasyonu fiyatı 110 m2 işçilik fiyatı = 3.520 TL

Su izolasyonu fiyatı 115 m2 işçilik fiyatı = 3.900 TL

Su izolasyonu fiyatı 120 m2 işçilik fiyatı = 4.070 TL

Su izolasyonu fiyatı 125 m2 işçilik fiyatı = 4.200 TL

Su izolasyonu fiyatı 130 m2 işcilik fiyatı = 4.350 TL 

Su izolasyonu fiyatı 135 m2 işçilik fiyatı = 4.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 140 m2 işçilik fiyatı = 4.650 TL

Su izolasyonu fiyatı 145 m2 işçilik fiyatı = 4.800 TL

Su izolasyonu fiyatı 150 m2 işçilik fiyatı = 4.950 TL

Su izolasyonu fiyatı 155 m2 alan fiyatı = 5.250 TL

Su izolasyonu fiyatı 160 m2 alan fiyatı = 5.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 165 m2 alan fiyatı = 5.750 TL

Su izolasyonu fiyatı 170 m2 alan fiyatı = 6.050 TL

Su izolasyonu fiyatı 175 m2 alan fiyatı = 6.350 TL

Su izolasyonu fiyatı 180 m2 alan fiyatı = 6.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 185 m2 alan fiyatı = 6.750 TL

Su izolasyonu fiyatı 190 m2 alan fiyatı = 7.050 TL

Su izolasyonu fiyatı 195 m2 alan fiyatı = 7.400 TL

Su izolasyonu fiyatı 200 m2 alan fiyatı = 8.000 TL

Su izolasyonu fiyatı 205 m2 alan fiyatı = 8.600 TL

Su izolasyonu fiyatı 210 m2 alan fiyatı = 9.100 TL

Su izolasyonu fiyatı 213 m2 alan fiyatı = 9.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 216 m2 alan fiyatı = 9.750 TL

Su izolasyonu fiyatı 220 m2 alan fiyatı = 10.300 TL

Su izolasyonu fiyatı 223 m2 alan fiyatı = 10.450 TL

Su izolasyonu fiyatı 225 m2 alan fiyatı = 10.550 TL

Su izolasyonu fiyatı 228 m2 alan fiyatı = 10.690 TL

Su izolasyonu fiyatı 231 m2 alan fiyatı = 10.850 TL

Su izolasyonu fiyatı 235 m2 alan fiyatı = 11.150 TL

Su izolasyonu fiyatı 238 m2 alan fiyatı = 11.300 TL

Su izolasyonu fiyatı 240 m2 alan fiyatı = 11.450 TL

Su izolasyonu fiyatı 245 m2 alan fiyatı = 11.685 TL

Su izolasyonu fiyatı 251 m2 alan fiyatı = 12.300 TL

Su izolasyonu fiyatı 255 m2 alan fiyatı = 12.650 TL

Su izolasyonu fiyatı 258 m2 alan fiyatı = 12.850 TL

Su izolasyonu fiyatı 263 m2 alan fiyatı = 13.200 TL

Su izolasyonu fiyatı 266 m2 alan fiyatı = 13.500 TL

Su izolasyonu fiyatı 270 m2 alan fiyatı = 13.750 TL

Su izolasyonu fiyatı 274 m2 alan fiyatı = 14.400 TL

Su izolasyonu fiyatı 278 m2 alan fiyatı = 14.650 TL

Su izolasyonu fiyatı 282 m2 alan fiyatı = 15.500 TL

Su izolayonu fiyatı 286 m2 alan fiyatı = 15.900 TL

Su izolasyonu fiyatı 290 m2 alan fiyatı = 16.300 TL

 

 

 

 

 

 

Harita